speaker

ขั้นตอนการสมัคร DNABET

ขั้นตอนสมัคร

1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของคุณ

2. นำตัวเลขที่ปรากฎอยู่ ไปกรอกในช่องให้ถูกต้อง

3 กดปุ่มถัดไป

ขั้นตอนสมัคร 2

4. คุณระได้รับรหัส OTP จาก sms เบอร์มือถือของคุณ ให้นำตัวเลขมากรอกที่หน้าเว็บ

5. กดปุ่มส่งรหัส OTP

6. หน้าต่อเป็นจะถามบัญชีธนาคาร ให้นำเลขบัญชีที่ถูกต้องมากรอกให้ครบ

เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก ลำดับถัดไปก็จะเป็น วิธีฝากเงินเข้าเว็บ dnabet